Pronájem bytu a pojištění

Jste majitelem nemovitosti a plánujete byt pronajímat? Svěření nemovitosti do rukou cizích osob může být riskantní, jelikož mohou nastat situace, kdy dojde k poškození bytu. V těchto případech je nutné myslet dopředu a zajistit si adekvátní pojištění. Níže uvádíme souhrn pojištění, kterými můžete svůj majetek zabezpečit.

 

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti je základním typem, které lze uzavřít. Pojištění se v tomto případě týká pouze pevných částí nemovitosti (zdi, podlahy, střechy, okna, dveře atd.). Sjednává se na takové události, při kterých může být objekt poškozen přírodními vlivy, jako jsou požár, vichřice, povodeň, zemětřesení, pád stromu, tíha sněhu, kouř, rázová vlna a vodovodní nehody. Pojištění nemovitosti si sjednává majitel nemovitosti.  Výše pojistného, které budete následně platit, závisí na více faktorech jako např. na velikosti, druhu a umístění objektu, na tom, zda je pojištění sjednáno na novou nebo časovou hodnotu apod.

 

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se vztahuje na veškeré vybavení, které není v bytě pevně ukotveno (nábytek, oblečení, elektronika atd.). Kryje náhradu škod způsobených živelnými událostmi, krádeží a vandalismem. Pojištění domácnosti si může sjednat jak majitel nemovitosti, tak nájemce. Záleží na tom, zda je vybavení bytu majitele nebo nájemníka. Pokud patří zařízení bytu majiteli, zařizuje pojištění on. V případě, že jsou movité věci nájemníka, záleží na něm, zda si pojistku sjedná. A jak je to v případě, kdy je v bytě umístěno původní vybavení od majitele, ale také věci, které si přinesl nový nájemce? Kdo v tomto případě sjednává pojištění? Je zbytečné, aby pojištění domácnosti zařizoval majitel i nájemník. Záleží tedy na domluvě obou zúčastněných.

 

V případě, že budete jako pronajímatel požadovat, aby si pojištění domácnosti sjednal nájemník, nezapomeňte toto uvést do nájemní smlouvy. Dále je také vhodné do smlouvy uvést, jaký nábytek nájemníkovi přenecháváte k užívání. Pojištění sjednané nájemníkem se bude vztahovat na majetek majitele i nájemníka.

 

Na výši platby pojistného pak mají vliv faktory jako jsou výše hodnoty celkového vybavení bytu, velikost bytu, zda je pojištění sjednáno na novou či časovou hodnotu apod.

 

Pojištění odpovědnosti

Pronajímatel může požadovat po nájemníkovi i pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Toto pojištění slouží k náhradě škod, které pojistník způsobí třetím stranám. Nevztahuje se tedy na případy, kdy zapříčiníte škodu na svém majetku či na majetku rodiny. Pojištění se nájemníkovi hodí i na jiné události v běžném životě jako je třeba vytopení bytu souseda, nechtěné rozbití zboží v obchodě nebo například, když rodinný příslušník či domácí mazlíček způsobí škodu třetím osobám.

 

Majitel nemovitosti by měl zvážit také sjednání pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, které slouží k náhradě škod způsobených vlastněním bytu. Jedná se o případy, kdy vaše nemovitost způsobí škodu třetím stranám. To se může stát například, když se z vašeho bytu rozšíří požár do sousedova bytu, chodec před vaším bytem uklouzne na zledovatělém chodníku nebo se při hašení vašeho bytu poničí i byt souseda.

Potřebujete svou nemovitost pojistit nebo se ubezpečit, že Vaše současné pojištění Váš majetek zabezpečí dostatečně? Nevyznáte se v nabídce pojišťoven a potřebuje poradit? Ozvěte se nám. Rádi s Vámi nad šálkem dobré kávy vše probereme.

Musíte vyplnit.
Musíte vyplnit. Neplatný e-mail.
Musíte vyplnit.
Děkujeme za zájem, brzy se Vám ozveme.
Omlouváme se, ale zprávu se nepodařilo odeslat.

Zdroj: https://www.finance.cz/540480-pojisteni-pronajimaneho-bytu/