Zemětřesení a pojištění

Zemětřesení patří k nejničivějším přírodním katastrofám, které mohou způsobit značné škody na majetku a ohrozit lidské životy. Tyto katastrofy se vyskytují po celém světě a nevyhýbají se s menší intenzitou a četností ani Česku. Vzhledem k rizikové povaze těchto událostí se nabízí otázka, zda pojišťovny kryjí škody způsobené zemětřesením.

 

Úraz či úmrtí

Případné úrazy nebo úmrtí způsobené zemětřesením mohou být kryty životním a úrazovým pojištěním. V takovém případě pojišťovny nemají vůči náhlému zemětřesení žádnou výluku.

 

Auto

V první řadě je nutné říci, že většina pojišťoven zahrnuje riziko zemětřesení do živelní události. Pokud tedy máte uzavřené havarijní pojištění, které kryje živelná rizika, nebudete mít problém s náhradou škody. Samozřejmě záleží na konkrétních podmínkách vaší pojišťovny. Nicméně existují i pojišťovny, které riziko zemětřesení nekryjí ani v nejdražší variantě havarijního pojištění (např. Slavia pojišťovna a UNIQA včetně dřívějších smluv AXA pojišťovny).

 

Nemovitost

Většina pojišťoven automaticky zahrnuje krytí rizika zemětřesení v pojistkách pro nemovitosti a domácnosti. Pojišťovny však mnohdy požadují, aby v místě pojištění bylo dosaženo alespoň pátého nebo šestého stupně na makroseizmické stupnici dle EMS-98 nebo MSK-64. Některé pojišťovny, ale již uplatňují modernější přístup k pojištění proti zemětřesení, kdy se definice zemětřesení neváže na žádnou stupnici a prokazování pojistné události může být v takovém případě jednodušší (např. UNIQA pojišťovna). Existují však pojišťovny, které riziko zemětřesení nezahrnují automaticky a je nutné jeho připojištění. Jedná se například o Allianz pojišťovnu. Pojišťovny také mohou omezovat plnění pro opakovaná zemětřesení a plnit do limitu, který se vztahuje na všechny pojistné události v průběhu jednoho roku.

 

Léčebné výlohy a storno zájezdu

V případě cestování do zahraničí je vždy vhodné mít uzavřené cestovní pojištění, které by v tomto případě krylo léčebné výlohy v důsledku zranění způsobených zemětřesením. Koupili jste si zájezd a vámi zvolenou destinaci zasáhlo zemětřesení? Pokud zemětřesení nemá vliv na kvalitu čerpání služeb zájezdu, cestovní kancelář nemusí upouštět od storno poplatků při zrušení smlouvy ze strany zákazníka. V takovém případě může být užitečné mít pojištění storna zájezdu, které v případě zrušení zaplatí storno poplatky.

 

Jak jsme si v tomto článku popsali, pojišťovny zahrnují riziko zemětřesení do mnoha druhů pojistek. V případě zemětřesení mohou být pojišťovny klíčovým zdrojem pomoci pro lidi a firmy, které se snaží si po katastrofě srovnat životy a obnovit svůj majetek. Nicméně, každá pojišťovna má své specifické podmínky pro krytí škod způsobených zemětřesením, takže je důležité pečlivě zkoumat podmínky jednotlivých pojišťoven nebo si při výběru nechat poradit od odborníků.

Chcete mít jistotu, že je Vaše zdraví a majetek dostatečně chráněn pro všechna nebezpečí? Neváhejte nás kontaktovat. Vše s Vámi probereme a najdeme řešení přímo pro Vás.

Musíte vyplnit.
Musíte vyplnit. Neplatný e-mail.
Musíte vyplnit.
Děkujeme za zájem, brzy se Vám ozveme.
Omlouváme se, ale zprávu se nepodařilo odeslat.